Interpretació del dibuix infantil

                                                                                                                            Jornada 10 hores.

Objectius: 


- Interpretació del dibuix com a complement de diagnòstic i dons dels context del xiquet/a.
- Endinsar-nos en el mon interior dels xiquets.
- Trobar indicadors de possibles problemes emocionals, ique no poden verbalitzar els xiquets.
- Recollir informació sobre la maduressa intel.lectual, psicomotriu i emocional

No hay comentarios:

Publicar un comentario