Hort escolar

                                                                                                                     Seminari  20 hores
Objectius: 

- Deprendre tècniques relacionades amb el treball multidisciplinar del alumnes amb necesitats educatives especials i alumnes en risc d'exclusió social mitjaçant el treball al hort.
- Promuere l'educació ambiental a l'escola.
- Formar-mos en tècniques per afavorir la sostenibilitat, l'estalvi d'aigua i els recursos naturals.
- Aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió quotidiana de l'hort escolar.
- Desenvolupar les possibilitats educatives que té l'hort com a context d'aprenentatge cooperatiu.
- Adquirir estratègies per documentar les propostes educatives.
Calendari sessions:
 
 Novembre:5-19-26.

Desembre: 3-10

Gener: 14-21-28

Febrer: 4-11-25

Març: 4-11-25No hay comentarios:

Publicar un comentario